• Türkçe
OBEZİTE CERRAHİSİ

Obezite Ameliyatları Roux-en-Y Bypass

Mide By-Pass Ameliyatları

Roux-en-Y Bypass;

 Roux-en -Y Bypass (Mide Bypass Ameliyatı)

Bariatrik cerrahi dünyası son on yılda önemli ölçüde değişim kat etmiş, sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 250.000’den fazla bariatrik cerrahi operasyonu yapılmıştır. Popülaritesi klinik endikasyonların genişlemesi ile artmakta ve önümüzdeki yıllarda daha yüksek talebe sebep olacağı düşünülmektedir.

RGBY, emilim bozukluğu ile kilo verdiren bir ameliyat tekniğidir. Bariatrik cerrahide gastrik bypass metodu ilk kez Edward E. Mason tarafından ele alınmıştır. Bu metodun kullanılmasıyla mide genişliği, %90 oranında daha küçük hale getirilmektedir.

Nasıl Uygulanıyor?

Bu yöntemde asıl işlem, mideden tamamen ayrı olacak şekilde küçük hacimde 30-50 cc bir mide poşu oluşturulup  midenin hacminin %95 i azaltılmış olmasıdır. Bu operasyonda Roux bacağı, kolon ve midenin ön kısmından, kolon önü ve mide arka tarafından veya kolon ve mide arkasından yukarıya çekilebilmektedir. Prosedür için iki bileşen vardır. Birincisi midenin üst kısmının ayrılmasıdır. Kalan mide poşu hormonlar salgılamaya devam etmektedir. İkinci bileşen ise ince bağırsak trietz ligamandan (ince bağırsağın başlangıç) noktasından 50 cm-75 cm den kesilip diğer ucu kalan mideye anastomoz (birleştirme) yapılması ve duodenumdan (bağırsak başlangıcı) gelen 50 cm’lik kısım mideden gelen jejunuma (bağırsak başlangıcından sonra) anastomoz yapılması şeklindedir. Amaç kilo verimini sağlamak, tip 2 diyabet ve diğer metabolik hastalıkların düzelmesidir . Mide hacmi küçüldüğünde gıda alımı azalır, gıda hızlı bir şekilde bağırsağa geçer ve yüksek osmolar gıda alımında tahammülsüzlük ve yağ emiliminde azalma sağlar. Yemeğin hızlıca jejunuma geçmesi entrokin salgılanmasına yol açar ve bu açlık merkezini inhibe ettiği gibi bulantıya da sebep olmaktadır. Bu prosedür dünyada ilk kullanılan prosedür olmasıyla birlikte halen geçerliliğini korumaktadır. Bu ameliyat ile kilo verim oranı iyi, tip 2 DM başarı oranları da yüksektir.

Şekil 8.2 Roux-en-Y Bypass ameliyatı. Şekilde de görüldüğü gibi, dikine doğru kesme işlemi tamamlanarak poş oluşturulmaktadır:

 

Ameliyat Sonrası Dönem;

Ameliyat sonrası sıvı desteği ve yeterli idrar çıkartılması çok önemlidir. Ameliyat sonrası yapılan takiplerde, 3. hafta, 3. ay, 6. ay ve 1. yıl sonunda beslenme yetersizliği üzerine odaklanılmalıdır. Mide bypass’ı olan hastalar, operasyondan itibaren bir sene içinde, fazla kilolarının % 60 ila 80’ini kaybetmiş olmaktadırlar. Bu neticede komorbid hastalıklarda da iyileşme söz konusudur. Mortalite <% 1 ve morbidite % 15 oranındadır . Ancak bu ameliyat türü cerrahi teknik olarak zordur. Hastalarda vitamin eksiklikleri ve kilo alımları olabilmektedir. Kilo alımının sebebi olarak midenin büyük bırakılması, bağırsak uzunlukların hesaplanırken hata yapılması ve diyetisyen takibinin olmamasıdır. Geri dönüşümü daha zor bir ameliyat türüdür.

[widget id="sfsi-widget-2"]
Open chat