• Türkçe
OBEZİTE CERRAHİSİ HAKKINDA SORU CEVAP

Hipertiroid

hiper-tiroidTiroit bezinin gereğinden fazla çalışmasına bağlı olarak tiroit hormonlarının fazla miktarda üretilip kana salınması sonucu ortaya çıkar. En önemli tepkilerinden biri metabolik hızın artması ile kilo kaybı görülmesidir.
Tiroid ile vücut ağırlığı arasındaki ilişki nedir?

Çok uzun yıllardır, tiroid hastalığı ile, vücut ağırlığı ve metabolizma arasında bir ilişkinin olduğu bilinmektedir. Tiroid hormonları, insanlarda ve hayvanlarda metabolizmayı düzenlemektedir. Metabolizma hızı, belirli bir zaman diliminde(son öğünün ardından 12-16 saat sonrasında) metabolik olayların sürdürülmesi ve çeşitli organların fonksiyonlarının devamlılığı için vücut tarafından kullanılan oksijenin hesaplanması ile tanımlanabilmektedir. Eğer bu ölçüm ve değerlendirme, dinlenme sırasında yapılıyor ise bazal metabolizma hızı olarak adlandırılır.  Bazal metabolizma hızının değerlendirilmesi, eski zamanlardan beri tiroid hastalarında tiroid bezinin fonksiyonunun takibi için kullanılmaktadır.  Tiroid bezi yavaş çalışan bireylerin bazal metabolizma hızları düşük iken, hızlı çalışanlarda bazal metabolizma  hızı da yüksek olarak bulunmuştur. Ancak bazal metabolizma hızının ölçülmesi ve hesaplanmasındaki zorluklardan dolayı, son zamanlarda temelde bazal metabolizma hızı ile tiroid fonksiyonları ilişkilendirilememektedir. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, tiroid fonksiyonundan bağımsız olarak bazal metabolizma hızının birçok faktörün de etkisi altında olduğu bilinmektedir.
Bazal metabolizma hızı ile vücut ağırlığı arasındaki ilişki nedir?

Bazal metabolizma hızındaki değişiklikler, gün içerisindeki enerji dengesi üzerine etkilidir. Enerji dengesi, bireyin besinlerden sağladığı, vücuda aldığı kalori ile vücudun harcadığı kalori arasındaki fark ile hesaplanabilir. Birçok çalışma sonucuna göre, tiroid hormonlarındaki değişiklik, bazal metabolizma hızını etkileyerek, enerji dengesinde değişikliklere bağlı olarak bireyin kilo yönetiminde başarısını etkileyen bir faktör olarak belirtilmiştir. Ancak, tiroid ile kilo yönetimi arasındaki ilişki bu kadar basit olmayıp, daha karmaşık faktörleri içermektedir. Örneğin, tiroid hormonu dışında bir çok hormon, protein ve diğer kimyasallar, vücudun enerji harcaması, besin alımı ve vücut ağırlığı üzerinde etkilidir. Sonuç olarak, sadece tiroid fonksiyonundaki bozukluğun tek başına vücut ağırlığı üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu tahmin etmek ve değerlendirmek oldukça güç olmaktadır.
Hipertiroidizm ve vücut ağırlığı arasındaki ilişki nedir?

Tiroid bezinin gereksinim duyulandan fazla çalışması, bireyin bazal metabolizma hızını arttırarak, ağırlığının sabit tutulabilmesi için, vücut tarafından ihtiyaç duyulan enerji miktarını da arttırmaktadır. Eğer birey, artan enerji gereksinimini karşılayacak şekilde beslenemez ise, hipertiroidi kilo kaybı ile sonuçlanmaktadır. Bu bireyler, genellikle çok fazla yiyerek ancak kilo kaybını önleyebilirler. İştahımız, metabolizmamız ve aktivitemiz oldukça karmaşık bir sistemin etkisi altındadır. Tiroid hormonu ise bu karmaşık sistem içerisinde etkili olan faktörlerden yalnızca bir tanesidir.Tiroid hormonu için gerçekleştirilen ilaç tedavisi uygun dozlarda ayarlanamaz ise de birey kilo kaybı durumuna geçebilmektedir.

[widget id="sfsi-widget-2"]
Open chat