• Türkçe
GENEL CERRAHİ

Safra Yolu Hastalıkları

Safra kesesi karaciğerin sağ altına yapışık armut biçimli bir organdır. Ana fonksiyonu sindirim için karaciğerin salgıladığı safrayı depolamak ve yoğunlaştırmaktır. Yemeklerden sonra safra kesesinde bulunan safra bol miktarda bağırsağa akarak sindirime yardımcı olur. Safra kesesinin çıkartılması sindirim fonksiyonlarında bir bozulmaya neden olmaz. Çünkü karaciğerden de safra salınmakta ve safra kesesinden gelen yolla birleşip bağırsağa safra akmaktadır.

safranedir

Safra Kesesi Yolları Hastalıkları

Safra yolları hastalıkları geniş bir alanı kapsamasına rağmen ülkemizde genellikle safra kesesi taşları bilinir.

Safra kesesi ve yollarının

  • Safra Kesesi Taşları
  • Safra Yolu Taşları
  • Safra Yolu Kanserleri
  • Safra Yolu Darlıkları
  • Safra Kesesi Kanseri
  • Klatskin Tümörü (Karaciğer ve Safra Yolları Kanseri)
  • Tıkanma Sarılıkları

gibi bir çok hastalığı mevcuttur.

Safra Kesesi Hastalıkları

Safra kesesi problemleri çoğu kez safra taşlarına bağlıdır. Safra taşları genel olarak kolesterol ve safra tuzlarının birleşiminden oluşurlar. Neden bazı insanlarda safra taşı oluştuğu tam bilinmemektedir. Safra taşı oluşumuna engel olabilecek bir yöntem yoktur. Bu taşlar safra kesesi kanalını tıkayarak ağrıya ve akut safra kesesi iltihabına (akut kolesistit) neden olabilirler. Ana safra kanalına düşerek sarılığa ve akut pankreatit (pankreas iltihabı) olarak adlandırılan ciddi bir probleme neden olabilirler. Safra kesesi kanseri %80 oranında safra taşlarıyla birliktedir. Ancak taşların kanser oluşumundaki rolü konusunda bilimsel bir veri yoktur.

Safra Taşı Nasıl Tanınır ve Tedavi Edilir?

Safra kesesi taşına bağlı şikayetlerin başlıcası karnın sağ üst kısmında ya da orta hatta olan ağrılardır. Bu ağrılar sağda omuza, bele ve sırta yayılabilir. Tanıda en sık kullanılan yöntem ultrasonografidir. Safra taşları ağrı şikayetlerine ya da herhangi bir komplikasyona neden olmuşsa tedavi gerektirirler. Tek kalıcı tedavi yöntemi safra kesesinin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Açık veya kapalı (Laparoskopik Kolesistektomi) olarak yapılabilen bu işlem en sık yapılan ameliyatlardandır. Laparoskopik yöntem daha az ağrıya neden olması, kısa hastane yatış süresi ve hızlı iyileşme dönemi nedeniyle her hastada ilk tercih edilecek yöntem olmalıdır.

safratasi

Rahatsızlık Vermeyen Safra Kesesi Taşları

Safra kesesi taşı tüm dünyada sık rastlanılan bir problemdir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda bu oranın %6-7’lerde olduğu gösterilmiştir. Bu taşların çok büyük çoğunluğu herhangi bir belirtiye neden olmamaktadır. Belirti verme oranının azlığına rağmen toplumda rastlanma sıklığının çok yüksek olması safra kesesi cerrahisini en sık yapılan ameliyat konumuna getirmektedir.

Tesadüfen Saptanan Safra Kesesi Taşı Ameliyat Edilmeli Mi?

Yapılan çalışmalarda safra kesesinde taş saptanan her 10 hastadan sadece 1’i 5 yıl içinde rahatsız olmaktadır. Bu nedenle ameliyat kararını doktor ve hastaya bırakmakta fayda vardır.

Diyabet ve Safra Kesesi Taşları

Safra kesesi taşlarının şeker hastalarında daha sık görüldüğü, komplikasyonların daha yüksek oranda olduğu ve bu yüzden daha fazla sağlık sorunları yarattığı cerrahlar arasında yaygın bir görüştür. Her ne kadar bazı müellifler diyabet hastalarına takip önerse de benim görüşüm ameliyat olmasından yanadır.

Safra Kesesi Kanseri ve Taşları

Safra kesesi kanseri nadir ancak seyri son derece kötü olan bir tümör tipidir. Safra kesesi taşı ile birlikte olma oranı %30-85 arasındadır. Ancak taş olan hastaların %1-2’sinde safra kesesi kanseri görülmektedir. Taş boyutu 3 santimden büyükse ya da porselen safra kesesi varsa bu risk 10 kat artmaktadır. Safra kesesi kanseri riskini artıran bir başka faktör de safra kesesi polipleridir. Bir santimden büyük adenomatöz poliplerde risk yüksek olduğu için profilaktik kolesistektomi yapılmalıdır. Taşa eşlik eden polip varlığında, polip çapının ne olduğuna bakılmasızın ameliyat önerilmelidir.

[widget id="sfsi-widget-2"]
Open chat