• Türkçe
GENEL CERRAHİ

Pankreas Hastalıkları

PANKREAS BEZİ HASTALIKLARI

  • Pankreas Kanseri
  • Akut Pankreatit
  • Pankreas Psuedokistleri
  • Pankreas Kistleri

Akut Pankreatit

Akut pankreatit pankreasın inflamasyonu (yangısı) olarak tanımlanır. En sık neden safra taşlarıdır. Safra kesesinden safra kanalına düşen taşlar pankreas kanalının geçici veya kalıcı tıkanmasına neden olarak pankreas içindeki sindirim enzimlerinin aktive olmasını sağlar. Bu enzimler pankreas dokusunda ödem ve nekroza (doku ölümü) neden olurlar. Bunun sonucundada tüm vücüdu etkileyen klinik tablo oluşur. Safra taşlarının yanı sıra alkol, kalsiyum yüksekliği, kan yağlarının yüksekliği, bazı ilaçlar ve virüslerde akut pankreatite neden olabilir. Hastaların %52inde hiçbir neden bulunmayabilir.

Pankreas Tümörleri

Pankreas tümörleri duktal adenokarsinomlar, nöroendokrin tümörler ve kistik tümörler olarak sınıflandırılabilir. Pankreatik duktal adenokarsinom (pankreas kanseri) pankreastaki tüm kötü huylu tümörlerin yaklaşık %90’ınını oluşturur.

Tek potansiyel tam tedavi edici yöntem tümörün cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Ancak hastaların ancak %20’sinde tümör cerrahi ile çıkartılabilecek sınırlılıktadır. Pankreas başında yer alan tümörlerde standart cerrahi tedavi ‘Whipple’ ameliyatıdır. Bu işlemde tümörün yerleşimi nedeniyle midenin bir kısmı, duodenum (12 parmak bağırsağı), safra kesesi, safra yollarının alt kısmı, pankreasın baş kısmı birlikte çıkartılmaktadır. Cerrahinin genişliği nedeniyle ameliyat sonrası mortalite (ölüm) oranı yüksek bir girişimdir. Deneyimli merkezlerde bu oran %2-5 iken, daha az sıklıkta bu girişimin yapıldığı merkezlerde bu oran %10-15’e çıkmaktadır.

Akut Pankreatit

Akut pankreatit pankreasın inflamasyonu (yangısı) olarak tanımlanır. En sık neden safra taşlarıdır. Safra kesesinden safra kanalına düşen taşlar pankreas kanalının geçici veya kalıcı tıkanmasına neden olarak pankreas içindeki sindirim enzimlerinin aktive olmasını sağlar. Bu enzimler pankreas dokusunda ödem ve nekroza (doku ölümü) neden olurlar. Bunun sonucundada tüm vücüdu etkileyen klinik tablo oluşur. Safra taşlarının yanı sıra alkol, kalsiyum yüksekliği, kan yağlarının yüksekliği, bazı ilaçlar ve virüslerde akut pankreatite neden olabilir. Hastaların %52inde hiçbir neden bulunmayabilir.

Ağır bir yemek veya alkol alımı sonrası şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ile kendini gösterir. Ağrı kuşak tarzında sırta yayılabilir. Tanı klinik şüphe ile konur ve laboratuar bulguları ile desteklenir. Serum amilaz, lipaz yüksekliği görülür. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide tanıda yardımcıdır.

Hastaların çoğunluğunda cerrahi tedavi gerekmez. Beş-yedi günlük ortalama hastane yatışından sonra eğer safra kesesi taşı neden olarak bulunmuşsa aynı hastane yatışında laparoskopik safra kesesi ameliyatı yapılarak hasta taburcu edilir. Az sayıda hastada pankreasta gelişen nekrozun üzerine enfeksiyon eklenirse cerrahi girişim gerekir. Bu durum ağır bir klinik tabloya neden olur ve ameliyat yapılmazsa %90 ölümle sonuçlanır. Cerrahide pankreas ve çevresindeki nekrotik dokular çıkartılır ve drenler yerleştirilir.  Birçok hastadada birden fazla cerrahi girişim gerekir. Bu girişimlerin yeterli yoğun bakım desteğine sahip deneyimli merkezlerde gerçekleştirilmesi gerekir.

[widget id="sfsi-widget-2"]
Open chat