• Türkçe
GENEL CERRAHİ

Karaciğer Hastalıkları

  • Karaciğer Kanseri
  • Karaciğer Sirozu
  • Hemanjiom
  • Adenom
  • Fokal Noduler Hiperplazi
  • Kist Hidatik
  • Karaciğer Kistleri
  • Karaciğer Apseleri
main12_clip_image002

Karaciğer Cerrahisi

Karaciğer cerrahisi değişik problemler için uygulanan birçok girişimi içermektedir. En sık yapılan girişim karaciğerin bir kısmını çıkartmak amacıyla yapılan ‘rezeksiyon ‘’dur. En sık rezeksiyon endikasyonu ise karaciğerin kötü huylu tümörleridir. Tümörler karaciğerin kendi dokusundan (primer) gelişebileceği gibi, başka organların tümörlerinin karaciğere sıçraması (metastaz) şeklindede olabilir. Karaciğer metastazları için yapılan rezeksiyonların en sık nedeni kalın bağırsak tümörleridir. Karaciğer cerrahisi iyi huylu tümörler (adenom,hemanjiom) içinde uygulanmaktadır. Karaciğer cerrahisinin bir diğer önemli uygulama alanıda canlı vericili karaciğer naklidir. Gönüllü vericilerden karaciğerin sağ veya sol yarısı çıkartılmakta ve alıcılara takılmaktadır.

Karaciğerin yaklaşık %75’i güvenli olarak çıkartılabilmektedir. Son yıllarda geliştirilen tekniklerle eğer kalan karaciğer miktarının yetmeyeceği ameliyat öncesi düşünülürse ‘portal ven embolizasyonu‘ adlı teknikle çıkacak karaciğer kısmı küçültülmekte, kalacak kısım büyütülmektedir. Karaciğerin kendini yenileyebilme özelliği nedeniyle rezeksiyondan sonra kalan kısım yaklaşık 8-12 haftalık süreçte eski hacmine ulaşmaktadır.

Karaciğer cerrahisi geçmişte anatomisinin karmaşık  ve kanlanmasının çok olması nedeniyle riskli olarak değerlendirilmiş  ve sınırlı sayıda uygulanmıştır. Günümüzde deneyimli merkezlerde ameliyat sonrası mortalite (ölüm) oranları %2’lerin altına inmiştir.

Karaciğerin İyi Huylu Tümörleri

Hemanjiomlar en sık rastlanılan karaciğer tümörüdür. Genellikle başka bir nedenle yapılan ultrasonografide saptanırlar. Dört santimden büyük olanlar dev hemanjiom olarak adlandırılsada genellikle hiçbir tedavi gerektirmezler. Boyutları ileri derecede (15-20 cm) olup belirti vermeye başlarlarsa cerrahi tedavi gerektirirler.

Adenomlar genellikle genç ve orta yaş kadınlarda görülen ve doğum kontrol hapı kullanımıyla ilişkilendirilen iyi huylu tümörlerdir. Çoğu kez tesadüfen saptanırlar. Karın içi kanama riski  ve kanser tanısının net ekarte edilememesi nedeniyle cerrahi tedavi gerektirirler.

Karaciğerin Kötü Huylu Tümörleri

Karaciğerin  kötü huylu tümörleri primer (karaciğerden köken alan) veya sekonder (başka bir organdan gelen-metastaz) olabilir. Metastazlara daha sık rastlanılır. Kalın bağırsak, mide, pankreas kanserleri sıklıkla karaciğere metastaz yaparlar.

Primer karaciğer kanserleri çoğunlukla altta yatan bir karaciğer hastalığı (hepatit B veya C) zemininde gelişirler. Cerrahi rezeksiyon tek kür (tam tedavi) şansı veren yöntemdir. Cerrahi uygulanamayan hastalara alkol enjeksiyonu, radyofrekans ablasyon yöntemi uygulanabilir. Siroz zemininde gelişen kanserlerde belirli koşullarda karaciğer naklide uygulanabilir. Karaciğer nakli hem sirozun hemde kanserin tedavisine olanak sağladığı için uygun koşullarda en ideal yöntemdir.

Sekonder veya metastatik tümörler için yapılan cerrahi girişimler en sık yapılan karaciğer ameliyatlarındandır. Özellikle kalın bağırsak kanserinin metastazları için yapılan rezeksiyonlardan sonra 5 yıllık yaşam %40’ları bulabilmektedir. Son yıllarda etkin ilaç tedavileri (kemoterapi) daha önce cerrahiye uygun olmayan birçok hastayı cerrahi yapılabilir hale getirmiştir.

Karaciğer cerrahisinde artan deneyim ve gelişen teknolojiler günümüzde kombine uygulamalarla karaciğeri tümörsüz hale getirmede yüksek başarılar elde edilmesini sağlamıştır. Radyofrekans ablasyon yöntemi cerrahi ile birleştirilerek tek başına cerrahinin tedavi edemiyeceği hastalarda tüm metastazların yok edilmesine olanak sağlanmaktadır.

[widget id="sfsi-widget-2"]
Open chat