• Türkçe
GENEL CERRAHİ

Hidatik Kist

Bu hastalığa ekinokokus (E. granulozus, E. multilocularis, E. oligoarthrus – köpek tenyası) isimli bir parazit neden olur.Hidatik kist hastalığı özellikle hayvancılık ile uğraşan bölgelerde sık görülür.Parazitin yayılımında hijyenik koşulların büyük önem taşıması nedeniyle sağlık şartları iyi olan ve veteriner hekimlik hizmetleri düzenli olan bölgelerde hastalığın görülme sıklığı azalır.

Ülkemizde önceleri Orta ve Doğu Anadolu’da ve hayvancılık ile uğraşan ya da yoğun köpek ilişkisi olanlarda sık görülürken, artık kentlere olan yoğun göç nedeniyle ülkemizin her bölgesinde görülebilmektedir.

Hidatik Kist Başlıca Şikayetler Nelerdir?

En sık görülen şikayet ağrıdır. Hastaların %60’ında görülür. Kistin boyutu arttıkça, karında sağ tarafta künt bir ağrı ortaya çıkar. Hastalığın sık olarak görülen diğer bulguları ise sarılık ve ateştir. Karında şişlik, halsizlik ve yorgunluk gibi başka şikayetler de olabilir. Şikayetler kistin yerleşim yeri ve boyutuna bağlı olarak çok çeşitlidir. Özellikle küçük çaplı kistler yıllarca şikayete neden olmayabilir.

Hidatik Kist Nasıl Bulaşır?

Erişkin parazit köpek, kurt, tilki gibi hayvanların bağırsaklarında yaşar. Bu hayvanlar dışkı yolu ile parazit yumurtalarını dış ortama bırakırlar. Yumurtalar dış ortamda aylarca canlı kalabilmektedir. Hastalık insanlara parazit yumurtası bulaşmış sebze ve meyvelerin yenmesi ya da hasta köpekler ile temas yolu ile bulaşır. Yumurtalar bağırsakta açılır ve bağırsak duvarını aşarak kan dolaşımına geçer. Karaciğere gelen parazit burada yerleşerek larva halini alır, daha sonra hidatik kist hastalığını oluşturur. Hastalık %80 karaciğerde olur. Karaciğeri aşan bazı parazitler ise en sık dalak, akciğer, kemik ve beyin gibi dokulara yerleşebilir.

Tanısı

Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, MR ve Karaciğer Sintigrafisi gibi radyolojik tanı yöntemleri öncelikle tercih edilir. İndirekt hemaglütinasyon testi gibi kan testleri yapılır. Ayrıca yapılan kan testleri ile hastalığın karaciğere yaptığı hasarlanma da saptanabilir.

Hidatik Kist Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastalığın esas tedavisi cerrahidir. Yapılan kapalı ve açık ameliyatlar ile kist cerrahi olarak çıkartılır. Ameliyat sonrası hastalığın tekrarlamasını önlemek için ilaç tedavisi uygulanır. Hastanın sağlık durumu ameliyat için uygun değilse ya da hastalık yaygın ise ilaç tedavisi ilk seçenektir.

Hidatik Kist Takibi

Hastalık %5-15 oranında tekrarlayabilir. Bu yüzden hastalar ameliyat sonrası sıkı takip altında olmalıdır. Takipte radyolojik yöntemler kullanılır. Ameliyat sonrası ilk yıl üç ayda bir ultrasonografi yapılır. Takip sıklığı daha sonra altı aylık ve yıllık kontroller ile sürdürülür.

[widget id="sfsi-widget-2"]
Open chat